hero2

تاریخ شفاهی با شهروز

تاریخ شفاهی با شهروز
ساخته شده در 1401/10/04
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من شهروز هستم و در این پادکست، تجربه شاهدان عینی از حوادث تاریخی ایران رو، با صدای خودشون منتشر میکنم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

کمک‌های شما دلگرم کننده‌ و برای ادامه کار، انگیزه بخش است.

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند