hero2

امپراتوری ایرانشهر

امپراتوری ایرانشهر
ساخته شده در 1401/5/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

امپراتوری ایرانشهر 

شناخت درباره تاریخ و فرهنگ و آداب کهن ایران باستان و کشورهای حوزه تمدن ایرانی

ما با حمایت های شما سعی بر این داریم با هزینه های برآورد شده به مناطق مختلف ایران و امکان تاریخی و باستانی و موزه های ایران شناسی سفر کنیم و گزارشات مهمی تهیه کنیم و به اشتراک بگذاریم برای شناخت و درک تاریخ کهن کشور عزیزمان ایران

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند