hero2

Its.anobis

Its.anobis
ساخته شده در 1402/5/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من علیرضام و چندسالی هست میرقصم من با هنرم موزیک  و به تصویر میکشم و کمک میکنم موزیک و بهتر حس کنید .


 

چرا من در حامی باش هستم؟

خب برای ما هیچ جایی واسه حمایت از هنرمون نیست و هیچ بستری نداریم  دمتون گرم حمایتمون میکنید.  

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند