hero2

Joko_boardgame

Joko_boardgame
ساخته شده در 1400/12/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

حمایت از فعالیت ۲ ساله بردگیمی

سلاام. من محمد ژوکو هستم و ۲ ساله توی زمینه بردگیم فعالیت میکنم😍 اگه تو این ۲ سال از آموزش ها و فعالیت های من یا خرید فروش بردگیمی راضی بودین و لذت بردین  اینجا حامی من باشید تا فعالیت های بیشتر و قوی تر در سال آینده داشته باشم♥️👌 

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام.من محمد ژوکو هستم و ۲ ساله به صورت حرفه ای توی زمینه بردگیم فعالیت میکنم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

سلاام. من محمد ژوکو هستم و ۲ ساله توی زمینه بردگیم فعالیت میکنم😍 اگه تو این ۲ سال از آموزش ها و پستها و فعالیت های من یا خرید فروش بردگیمی راضی بودین و لذت بردین  اینجا حامی من باشید تا فعالیت های بیشتر و قوی تر در سال آینده داشته باشم♥️👌 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند