hero2

خونه روشن

خونه روشن
ساخته شده در 1401/1/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

قصد دارم برای جمع آوری و حمل زباله های حاشیه خیابان ازافراد کمک بگیرم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من حامی محیط زیست هستم که تلاشم در راستای حفظ محیط زیست و طبیعت هست، با جمع آوری زباله ها از حاشیه رودخانه و جنگل ها و قرار دادن وسایلی برای جمع آوری بهتر زباله ها و حفظ و نگهداری گونه های مختلف گیاهان و پرورش آن ها در طبیعت به زیباتر و گسترش طبیعت و محیط زیستی پاک کمک میکنیم 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

با استفاده از حمایت شما می‌توانیم در خرید لوازم مورد نیار برای جمع آوری زباله ها و بازیافت آن ها استفاده کنیم و در راستای گسترش فضای سبز بهتر عمل کنیم و می‌توانیم با استفاده از نیروهای لازم گونه های کمیاب را گسترش بدهیم 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند