hero2

LLW Podcast

LLW Podcast
ساخته شده در 1400/12/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

omoharamy هستم در پادکست LLW کتاب‌های حوزه خودیاری رو مطالعه می‌کنیم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در راستای کمک به پروسه تولید بهتر اپیزودهای پادکست و شروع فعالیت در یوتیوب

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند