hero2

تیم ترجمه مانهوا و مانگا

تیم ترجمه مانهوا و مانگا
ساخته شده در 1402/11/04
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/2
% 0

برای کار Hero X Demon Queen

تیم MANGA RIS  مانگا  مانهوا مانها  با بالاترین کیفیت 

 

حمایت شما [کم یا زیاد] بسیار برای ما ارزشمنده و کمک زیادی به ما میکنه 

 

با حمایت از تیم ما می تونید کار پیشنهادی خود رو بگید و سرعت قرارگیری آنها رو بیشتر کنید 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند