hero2

مهرام

مهرام
ساخته شده در 1401/5/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

مِهرام هستم. ساکن همین خیابان…


 

چرا من در حامی باش هستم؟

گمان کن کنار این خیابان برایت مینوازم. ساده رد نشو!

گمان کن می‌خواهی مرا به یک چای یا قهوه دعوت کنی. یک نوازنده برای شنونده اش مینوازد.

 غیر از خودم , تو نیز شنونده باش!

حضور تو و نمود آن یک نتیجه دارد:

«خسته نمی‌شوم!»
می‌دانم شاید برای تو کم اهمیت باشد اما هر حمایت برای من از عجیب‌ترین اتفاق‌های این روزهاست. باور کن.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند