hero2

Mamad matin

Mamad matin
ساخته شده در 1401/3/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

رفاه بچه هام

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمد متین هستم و کوچ توسعه فردی هستم. بخاطر مسئولیت نگهداری بچه هام مجبور به کار از خانه ام. 

محتوا می سازم و برای توسعه فردی شما خدمت می کنم.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

در حامی باش هستم که درآمدی برای رفاه بیشتر فرزندانم داشته باشم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

100,000 تومان - کوچ توسعه فردی برای حامی


تعداد بی نهایت