hero2

ManhwaKillersTeam

ManhwaKillersTeam
ساخته شده در 1401/10/13
2
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 26

خرید تبلیغات و خرج مترجم

مبلغ مورد نیاز: 500T

شاید مبلغ بالایی بنظر بیا اما ۱۰۰ نفر ۵ هزارتومان دونیت کنن جور میشه

MkillersTeam

تیم ترجمه مانهوا و مانگا و مانها
 

حمایت شما (کم یا زیاد) خیلی برای تیم ما ارزش داره!

این لینک فقط و فقط برای انرژی گرفتن از طرف شماست :⁠-⁠)

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

2 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

200,000 تومان - برترین دونیت کننده

این مبلغ تغییر پیدا میکند مزایای برترین دونیت کننده در چنل تلگرام نوشته شده


تعداد 1