hero2

MATINYGEXT

MATINYGEXT
ساخته شده در 1401/3/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

حمایت مرامی و عشقی❤️(اولین هدف)

هدف کاملا اختیاری و مرامیه❤️حتما جبران میشه

من وایجکست هستم یوتیوبر در تهران زندگی و کانتنت های مختلف از جمله چالش می سازم:)

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند