hero2

Mega Fact

Mega Fact
ساخته شده در 1401/9/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

 سلام دوستان عزیز نازنین هستم، من و شما دوستان قرار است در کنار هم با تاریخ ایران، زندگی افراد تاریخ ساز، بزرگان ایران و دیگر موضوعات جالب دنیا آشنا شویم. 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

شما میتوانید با حمایت‌هایتان در حامی‌باش به من انرژی بیشتری در ساخت ویدیو بدهید.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند