hero2

چنل محسنیال

چنل محسنیال
ساخته شده در 1402/7/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مدیر چنل محسنیال هستم و حدود 4 ساله که بدون هیچ تبلیغاتی، در راستای حمایت از ایدلم فعالیت میکنم. تصمیم گرفتم لینک حمایتی چنل رو بذارم تا جهت پیشرفت چنل از کمک های شما استفاده کنم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند