hero2

Mojtaba 87

Mojtaba 87
ساخته شده در 1401/2/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ارتقا تجهیزات برای تولید محتوا

سلام من مجتبی هستم و هدفم اینه که تجهیزات را ارتقا تا تولید محتوا خوبی برای هوادارانم داشته باشم ودم هرکی که دونیت کرد گرم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند