hero2

mr site

mr site
ساخته شده در 1401/4/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

پیشرفت پیج

تمام دونیت های شما صرف پیشرفت پیج می شود

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

آکادمی و پیج ما در حوزه طراحی وبسایت فعالیت دارد و تمام دونیت های شما خرج پیشرفت پیج می شود


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا حمایت های شما جمع آوری و پیج و آکادمی را بزرگ تر میکنیم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند