hero2

Nad_idam

Nad_idam
ساخته شده در 1401/3/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ندیدم هستم میمر تاریخی و البته مردمی 😂🤝🏆

اومده بودم تاریخو با میم و طنز توضیح بدم که شد 🗿❤️
 

چرا من در حامی باش هستم؟

چون پول لازم دارم 😂😂😂 برای رشد پیجم 

دوس داشتی از من حمایت کن ❤️❤️

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند