hero2

علیرضا نقویان

علیرضا نقویان
ساخته شده در 1401/11/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من علیرضا نقویان هستم.‌

عضو کوچکی در رسانه ، خبر و سیاست‌

سعی میکنم اخبار رو بدون جهت گیری و بی طرف به گوش مخاطب برسونم و از فیک نیوز جلوگیری کنم.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

طبیعتا حمایت شما از فعالیت های من میتونه به بهتر شدن فعالیت هام و کیفیت اونا کمک کنه

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند