hero2

نماگرد

نماگرد
ساخته شده در 1401/5/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

 

من امید احمدپور هستم.درحال حاضر در زمینه محیط زیست فعالیت دارم.

همچنین مدت ۴ سال است که در اینستاگرام مشغول به فعالیت هستم.

اهدافم :
۱ معرفی ناشناخته های ایران به همه دنیامهمترین هدف بنده میباشد.

۲سرگرمی مردم ونشاندن لبخند برلبان هموطن 

۳ درحال ساخت مستندی بانام نماگرد هستم که بزودی باحمایت شما آماده خواهدشد.

چرا من در حامی باش هستم؟

از اینستاگرام درآمدی ندارم ودرآمدخاص دیگری هم ندارم 

 برای این حامی باش رو انتخاب کردم تا ببینم میتونم حمایت جذب کنم یا نه. چون در دوره ای هستم که تحصیل میکنم 

  دوست دارم اگر کسی کارم را دوست دارد به دلخواه خودش از من حمایت کند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند