hero2

نگهبانان زمین

نگهبانان زمین
ساخته شده در 1403/3/15
29
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما نگهبانان زمین هستیم و در تلاشیم تا با پاکسازی سواحل و جنگل‌ها از زباله‌های تولید شده توسط انسان و بازیافت اصولی آنها و همچنین احیای جنگل ها با کاشتن نهال میراث زمین را برای آیندگان حفظ کنیم. 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

ما اینجاییم تا بتوانیم با استفاده از حمایت‌های مردمی فعالیت‌هایمان را گسترش و تداوم دهیم. این کمک‌ها صرف خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز از جمله دستکش، ماسک، کیسه زباله و همچین تهیه ابزار آلات ساحل روبی و کاشت نهال و همچنین هزینه‌های نیروی کار خواهد شد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

29 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند