hero2

نُومَد IRANomad

نُومَد IRANomad
ساخته شده در 1402/1/05
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

500,000 تومان - جلسه با مدیر و موسس نومد

یک جلسه خصوصی برای شما و محمد که مدیر یا موسس نومد هست ترتیب داده خواهد شد تا همکاری با نومد را بررسی کنید.


تعداد بی نهایت
300,000 تومان - عکس اختصاصی

فایل با کیفیت بالای یک عکس اختصاصی از عشایر به شما تحویل داده خواهد شد


تعداد بی نهایت