hero2

پرنیا هستم

پرنیا هستم
ساخته شده در 1400/12/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من فعالیت ادبی می‌کنم و برای معرفی ادبیات و آموزش و تعریف داستان‌های کهن و زبان مادری در فعالیت هستم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

فعالیت و کوشش‌های من قلبی و رایگان بوده اما صرف انرژی و وقت رو نمی‌شه در نظر نگرفت از این رو خوشحال می‌شم به صورت دلی من رو حمایت کنید.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند