hero2

پادکست قصه های پیژام

پادکست قصه های پیژام
ساخته شده در 1400/11/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

قصد داریم تا با کمک شما قصه های پیژام را تصویری کنیم.

به عنوان مهمترین هدف نیاز به تهیۀ عروسک پیژام ( توسط عروسک ساز برنامه های تلویزیونی)، ضبط قصه ها در یک محل مناسب و استخدام یک ویرایشگر ویدیوی داریم . امیدواریم با کمک هم این قدم مهم ابتدایی را برداریم. 

قصه های پیژام چیست ؟ 

ما کورش شاه حسینی و عرفان اسماعیلی هستیم. در مجموع بیشتر از بیست سال سابقۀ تدریس و کار با کودکان داریم. پس از همه گیری کرونا و تعطیلی مهد کودک مان به پیشنهاد مدیر خوب مهد شروع به قصه گویی برای کودکان در پادکست قصه های پیژام کردیم. 
در این قصه ها سعی داریم طوری که بچه ها متوجه نشوند و همینطور که می خندند آموزش هایی در خصوص مهارت ها و ارزش های زندگی به آنها بدهیم. ما هر هفته از بین کتاب های زبان اصلی کتاب مناسبی را انتخاب، ترجمه و اجرا می کنیم. خوشحالیم که در طول زمانی که از قصه های پیژام گذشته بازخورد بسیار خوبی از شنوندگان داخل و خارج از کشور دریافت کرده ایم. 

چرا در حامی باش هستم؟
بعد از یکسال تولید بدون توقف قصه ها، اکنون قصد داریم به یکی از خواسته های اصلی مخاطبین خود پاسخ بدهیم و آن تهیۀ قصه های تصویری در سال  دوم قصه های پیژام است. تهیۀ قصه های تصویری نیازمند اقداماتی از جمله تخصیص زمان بیشتر، تهیۀ عروسک و امکانات مخصوص ضبط و استخدام نیروی ویرایش تصویر است. علاوه بر آن نیاز داریم تا زمان بیشتری را صرف تهیه قصه ها کنیم.  

 امیدواریم با کمک مالی شما قادر باشیم با افزایش کیفیت قصه های پیژام به سرگرم سازی و فرهنگ سازی ادامه دهیم. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - ارسال فایل صوتی از طرف قصه گو و پیژام

ما قصه گو هستیم و صدای ما ابزار کار ماست. کمترین کاری که برای سپاسگزاری از شما عزیزان از دست ما بر می آید ارسال فایل تشکر با صدای قصه گو و پیژام کوچولو برای شماست. 


تعداد بی نهایت
300,000 تومان - ارسال کتاب با امضای قصه گو و پیژام

جهت تشکر از حمایت شما، یک کتاب فیزیکی (برای عزیزان خارج از کشور کتاب الکترونیکی) به امضای قصه گو و پیژام خان تقدیم شما خواهد شد. سعی خواهیم کرد کتابی را انتخاب کنیم که مورد علاقۀ شما باشد و از خواندن آن پشیمان نشوید.  


تعداد بی نهایت