hero2

پادنامه

پادنامه
ساخته شده در 1402/11/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من رودابه هستم، تولید کننده پادکست پادنامه ، پادنامه که حالا بیش از دو سال از فعالیتش می گذرد تلاش دارد تا فرهنگ فراموش شده نامه نویسی را مجددا احیا کند

در پادنامه شما شنونده نامه های ادم های معپولی به همدیگر، سرگذشت نامه ها، نامه های تاریخی و هر چیزی که به ما این اشتیاق را بدهد که دوباره برای هم نامه بنویسیم

حمایت شما از پادکست من به من کمک می کند که اپیزودهای بیشتری منتشر کنم و از این طریق فرهنگ نامه نگاری گسترش پیدا کند

باید بدانیم نامه نوشتن حتی در عصر حاضر باعث می شود که این نامه ها باقی بمانند  

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند