hero2

Pooria omidi

Pooria omidi
ساخته شده در 1400/12/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من در عرصه گرافیک طراحی کاور موزیک ، کاور اینستاگرام و فتومونتاژ فعالیت میکنم
 

چرا من در حامی باش هستم؟

.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند