hero2

Prbook87

Prbook87
ساخته شده در 1400/12/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پرهام رستگاری هستم و در اینستاگرام در حوزه معرفی کتاب و فرهنگ سازی و ترویج کتابخوانی فعاليت میکنم .

سعی من همیشه بر این بوده است که افراد بیشتری کتاب بخوانند و مهم تر از آن کتاب خوب بخوانند.

چرا من در حامی باش هستم؟

من این صفحه ی حامی باش را به دلیل دریافت کمک هایی از جانب کسانی که واقعا به کار من اهمیت می‌دهند گذاشتم .

اوضاع محتوی و روند و کیفیت آن بهتر شده است اما باز هم به وسایلی برای ضبط ویدئو نیاز دارم . 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند