hero2

پایتون در ۱۰۰ ثانیه

پایتون در ۱۰۰ ثانیه
ساخته شده در 1403/2/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

برنامه نویس پایتون | کارشناس ارشد سازه | مهدی عمادی

 

برگزار کننده دوره های آموزش پایتون در ۱۰۰ ثانیه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند