hero2

Ravi

Ravi
ساخته شده در 1401/12/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

درمان

 

 

 

*چرا خواستم در حامی باش باشم؟

 

 

_برای حمایت از “ ارزش مادی قائل شدن برای نفس خلاقیت و نشر فرهنگ و آگاهی” ست که میخواهم اینجا باشم. 

_میخواهم حمایت کنم و حمایت بشوم.

_“مأموریت همه ی ما این است که همان که هستیم بشویم و با موهبتهایمان یاری و خدمت برسانیم.”_یونگ

 من هم میخواهم همان که هستم بشوم. 

من یک راوی هستم. 

 

 

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند