hero2

🌻 شهر بی‌پروا

🌻 شهر بی‌پروا
ساخته شده در 1402/4/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/2
% 0

🌻 مسابقات و چالشهای شهر بی‌پروا

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

این یک پروژه‌ی معاشرتیِ گفتگو محور، که هدفش ایجاد فضای گفتگو درباره افکار و احساسات و جهان‌بینی‌ها با رویکردی اجتماعی است.

🌻 صدای همه باید به همه برسه!

احساس نیاز میکنم که بازنگری کنیم درون افکار و باورهامون و چون دنیا خیلی بزرگتر از اون چیزیه که بشه به یک نفر تکیه کرد، ما اینجا هرچیزی رو به نقد میذاریم تا به واقعیت شناخته شده تکیه کنیم، نه دنباله روی به صورت بی‌چون و چرا.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

به خاطر این که هدف و مسیرم رو شفاف کنم و اگر کسی با من هم فکر بود یا دوست داشت در این مسیر من رو حمایت مالی بکنه بتونه راحت تر لطفش رو به دست من برسونه و انرژیِ حضورِ تک‌تک افرادی که به هر شکلی حمایتم میکنن امیدی بشه که بتونم قویتر ادامه بدم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند