hero2

Room no 03

Room no 03
ساخته شده در 1402/8/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ادمین صفحه اتاق شماره سه هستم، از سال ۹۳ تا امروز یکی از اهداف زندگی خود را بهبود شرایط حیوانات و طبیعت کشورم قرار داده ام. به واسطه زندگی در شهر تهران بیشترین تماس ام با حیواناتی مانند گربه بوده است. در این راه امداد و درمان آنها و در کنار آنها تولید محتوا برای فرهنگ‌سازی یا آموزش در صفحات مجازی خود به تولید محتوا پرداخته ام. 
 

چرا من در حامی باش هستم؟

با توجه به افزایش هزینه های درمان و دارو برای ادامه امداد حیوانات به کمک دیگران نیاز دارم. امیدوارم اگر محتوای تولیدی برای افراد مفید باشد حمایت خود را از ما دریغ نکنند. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند