hero2

سروک

سروک
ساخته شده در 1401/6/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

جایی برای همدلی، همفکری و همراهی

سروک یک کانون فکری برای نوجوانان است که به صورت یک پلتفرم آنلاین در فضای مجازی طراحی شده. سروک بستری است برای پرسش‌گری، جست‌وجو، گفت‌وگو، هم‌اندیشی و هم‌دلیِ نوجوانان با یکدیگر. ما گروهی از دانش‌آموختگان ایرانی از سراسر جهان و بعضا از اعضای بنیاد ملی نخبگان هستیم که ایده سروک را پیش می‌بریم و در این مسیر، همراهِ بچه‌ها هستیم.

برای آشنایی بیشتر، وبسایت سروک را مطالعه کنید. 

 


 

چرا در حامی باش؟ 

قراردادن «شهریه» به عنوانِ پیش‌نیازِ حضور در سروک، از تنوع و گوناگونیِ جمع بچه‌ها می‌کاهد و آن را تبدیل می‌کند به محفلی برای بچه‌های خاص. هم‌چنین نوجوانان و خانواده‌هایشان به خاطرِ پرداخت هزینه، ناخودآگاه نتایجِ فوریِ کارهایشان را طلب می‌کنند  و کنشِ آزادانۀ آنان مختل شود و سروک هم مثل اغلب نهادهای آموزشی تبدیل می‌شود به جایی برای خریدوفروشِ خدمات آموزشی!به همین دلیل، تا کنون که چهار فصل از فعالیتهای سروک گذشته، هیچ یک از نوجوانان سروک هزینه‌ای برای حضور در سروک نداده‌اند. 

ما «حامی باش» را انتخاب کردیم تا حمایت کسانی که ایده سروک را موثر می‌دانند جلب کنیم. هم‌چنین خانواده‌هایی که فرزند خودشان تجربه ارزشمندی در سروک داشته، می‌توانند از این طریق، از حضور یک یا چند نوجوانِ دیگر در سروک حمایت کنند یعنی معادل هزینۀ سرانۀ یک نوجوان یا بخشی از آن را به عنوان کمک به تداوم سروک تامین کنند. 

دعوت

سروک یک دوره آموزشی نیست که برای چند روز و چند ماه طراحی شده باشد. سروک بر اساس یک ارتباط موثر ماندگار پی‌ریزی شده و نگاهش این است که یک جامعه مدنی کوچک از نوجوانها شکل بگیرد که در کنار هم رشد می‌کنند و شکوفا می‌شوند و تفاوتهایشان نه تنها آنها را از هم دور نمی‌کند بلکه باعث می‌شود افقهای جهانشان وسیع‌تر شود. در پیمودنِ این راه طولانی، شما نیز یکی از همراهانِ سروک باشید. 

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند