hero2

مجله‌ی‌شبگرد

مجله‌ی‌شبگرد
ساخته شده در 1402/10/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

شبگرد، نشریه‌ای است که تمرکزش روی متن و کلمه است، منظورمان چینش خلاقانه‌ی کلمات به منظور بیان ایده و موضوعِ در ذهن است. 

شبگرد به همت چند دانشجوی علاقه‌مند به حیطه‌ی متون داستانی و غیر داستانی به وجود آمد که بستری برای دانشجویان و غیردانشجویان باشد تا متن‌های خود را ارسال کرده و توسط تیم تحریریه‌ی جوان و باتجربه‌ی ما گزینش شود. 

شب‌گرد جایی است برای کسانی که در تاریکی پر‌ستاره‌ی خیال پرسه می‌زنند و از سایه‌ها چیزی برای کشف و شهود می‌یابند.

چرا من در حامی باش هستم؟

به منظور بهبود کیفیت مجله‌ی دانشجویی شبگرد نیاز به حمایت داریم تا بستری باشیم برای نوآموزان داستان و ناداستان‌نویسی در ادبیات فارسی. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند