hero2

تی تی کلاب

تی تی کلاب
ساخته شده در 1400/10/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

تی تی کلاب چیست و چرا تشکیل شد؟

باتوجه به وضعیت نامناسب اقتصادی امکان رشد بسیاری از افراد با استعداد از جمله هواداران پرشور تراکتور در این شرایط وجود ندارد ، ما با تشکیل این طرح نوین خواستیم به کمک هواداران و مردم برسیم و فرهنگ تی تی ها را در سراسر کشور و جهان گسترش دهیم.
 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند