hero2

Taashvish

Taashvish
ساخته شده در 1401/12/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

نقاش هستم در سبک اگرسیو راپید و با فرستادن یک قطعه ی موسیقی، عکس، کلمات، اسم فیلم یا هر چیزی که قابل انتقال باشد، طراحی برگرفته‌شده از همان فضا را هدیه می‌کنم.

چرا من در حامی باش هستم؟

می‌خواهم برای تمام کسانی که از اثر من لذت می‌برند و حمایت می‌کنند نقاشی کنم و هزینه‌ها را برای خرید تجهیزات و ادامه‌ی سبک‌های دیگر استفاده کنم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند