hero2

True.taha

True.taha
ساخته شده در 1401/2/04
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

آقا بده بزنیم

آقا بدی بزنیم متشکر میشم خیلی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

 

بنده طاها حقیقی🗿☇(true.taha) هستم و فعالیتم مطالب طنز میزارم خوشحال میشم حمایتم کنید 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند