hero2

Tanz.arteshi

Tanz.arteshi
ساخته شده در 1400/12/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید کاکا سنگی از دیجی کالا 🗿💔

مرامپی یه حمایت بزن انرژی بگیرم 🦦👍🏻

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 

طناز ارتشی هستم به سپاه متصل هستم اگر حمایت کنی میرم با سپهر خلسه هم فیت میدم 🗿


 

چرا من در حامی باش هستم؟

آی نید مانی بمولا 💜

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند