hero2

"تئاتر مستقل"

"تئاتر مستقل"
ساخته شده در 1402/5/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

| مرکز هنرهای نمایشی مستقلیسم |

 

“مستقلیسم” با هدف بهبود شرایط اقتصادی هنرمندان تئاتر کشور راه اندازی شده است.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - خرید بلیت/ط


تعداد بی نهایت