hero2

تی وسی

تی وسی
ساخته شده در 1401/4/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

"تی وًسی " رویدادیست که "برای تو" مهیا کرده ایم. روایتی است درباب بوها، مزه ها و شگفتی. مواجه ای که همواره برای همگان خوش و حظآور است. دستورالعمل هایی که ریشه اش به دستهای عزیز مادرانمان می رسد و کوششی از جانب ما برای باز آفرینی اش در مقامی شایسته تا از خاطر نرود که دستها مهمند ... خیل خیلی مهم "تی وسی " ماجرایی می شود میان ما... میان من و تو


 

اگر از تماشا و همراهی با تی وسی لذت می برید، میتوانید با مشارکت در هزینه های تولید به تداوم و ادامه حیاتش کمک کنید. حمایتهای مالی شما به هر میزان تداوم و پایداری فعالیتهای تی وسی را آسان تر می کند. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند