hero2

Wtf_voice

Wtf_voice
ساخته شده در 1401/2/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

پول واسه غذا😀

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من در زمینه دوبله طنز و تحلیل و گویندگی کار میکنم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

صرفا جهت خالی نبودن جیبم😂

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند