hero2

AABMI_YT

AABMI_YT
ساخته شده در 1400/9/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

بنده AABMI مالک چنل AABMI_YT هستم

فعالیت ساخت انواع چیت های پابجی موبایل با قدرت های فوق العاده و بدون ریست شدن و اموزش هد زدن بدون ویت در ۳ جلسه 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای حامی شدن برای من 

وپیشرفت خودتون که بتونید بدون چیت تمام پلیر هارو هدشات بزنی..............‌‌تشکر از حمایت شما AABMIمن به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند