hero2

تیم بازیسازی AA Games

تیم بازیسازی AA Games
ساخته شده در 1399/4/22
0
حامی
دایره خالیه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - حمایت برنزی، ۱۰ هزار تومان یا بیشتر

- برده‌ شدن نام شما در بازی به عنوان حامی بازی
- مشارکت در مرحله نسخه ی آزمایشی پیش از انتشار بازی


تعداد بی نهایت
20,000 تومان - حمایت برنزی پلاس، ۲۰ هزار تومان یا بیشتر

موارد حمایت برنزی + باز شدن راهنمای بازی


تعداد بی نهایت
50,000 تومان - حمایت نقره ای، ۵۰ هزار تومان یا بیشتر

موارد حمایت برنزی پلاس + نسخه ی کامل بازی به صورت رایگان


تعداد بی نهایت
100,000 تومان - حمایت طلایی، ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر

موارد حمایت نقره ای + باز شدن اسلحه ها و نقشه ها


تعداد بی نهایت
1,000,000 تومان - حمایت طلایی پلاس، ۱ میلیون تومان یا بیشتر

موارد حمایت طلایی + نمایش لوگوی کسب و کار شما، آیدی شما یا هر چه که تقاضا کنید در ابتدای اجرا شدن اپلیکیشن

بازی لبه ی ترس یک، بعد از گذشت چند ماه، به تعداد دانلود 105 هزار رسید و همچنان در حال افزایش است. این یعنی این تعداد چندین دفعه لوگوی ابتدای بازی را دیده اند.


تعداد بی نهایت