درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    ابوالفضل رجبی، کار موسیقی و نمایشنامه نویسی می کنم


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای شنیده و اجرا شدن کارهایی که حس می کنم ارزش شنیدن و کار کردن دارن.

درحال بارگذاری صفحه...