hero2

آکادمی مخ

آکادمی مخ
ساخته شده در 1400/4/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

آکادمی مخ

آکادمی مخ مرکزی خصوصی فعال در زمینه آموزش و تحصیل است که با هدف بهبود شرایط پرورش استعداد و فضای تحصیلی و سنجش دانش آموزان تاسیس شده است!


حمایت از مخ؛آکادمی شما

 حضور و رقابت با غول ها و مافیاهای امروز صنعت تحصیل هزینه های زیادی برای  ما  و شما ایجاد کرده و خواهد کرد.

با این حال با داشتن عزمی راسخ و حضور شما ،راه را برای ادامه فعالیت ها هموار خواهد کرد.


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند