hero2

Ahvazpalma

Ahvazpalma
ساخته شده در 1400/8/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کیم ؟ چه هدفی دارم؟

اسمم سجاد هست/ 

مهندسی که معماری خوانده ام و از سواد کم شهرسازان شهرم در موضوع شهرسازی و بافت شهری را به سخره گرفته اند رنج میبرم، سالهاست نظاره گرم و اکنون دل به دریای مبارزه با دروغ ها و شایعات در فضای موجود در اینستاگرام زده ام.
دشمن زیاد دارم و شاید فکر کنید تیمی در میان است اما روزها بعد از ساعات کاری خود با سیستم شخصی خود، سعی در تولید محتوا برای شما دارم، استوری ها و پست ها دغدغه های من است. اگر دغدغه هایتان با من اشتراکی دارد، مرا دنبال و از من حمایت کنید .


چرا من در حامی باش هستم؟

برای آگاهی بخشی بیشتر به افرادی بیشتر ، به پول تبلیغ نیاز دارم، از طرفی حاضر نیستم تبلیغی را بپذیرم که نفع شما در آن نباشد، حمایت شما از صفحه هم صرفاً خرج تبلیغ خود پیج در دیگر پیج ها می شود.پولی که برای آگاهی مردم صرف شود، ارزشمندترین پول است. در حفظ و حراست ازآن خودم را مسئول میدانم. دایرکت پیج پر است ازدرخواست تبلیغات محصولات دروغین و پیج های بی خاصیت که به احترام اعتماد شما، از پذیرش آنها صرفه نظر میکنم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند