hero2

Hamed_jamshidi

Hamed_jamshidi
ساخته شده در 1400/3/05
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما از صحنه های زیبا در طبیعت عکس میگیرم تا شمارا در لذت خودم شریک کنم


چرا در حامی باش هستم؟

من یک پسر نوجوان هستم که برای گسترش استعدادم و بالا بردن سطح کارم به کمک شما اینجا هستم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند