hero2

Alirezagame

Alirezagame
ساخته شده در 1400/7/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من علیرضا نجفی هستم و گیم میزنم و ترفند آموزش میدم 

چرا من در حامی باش هستم؟

چون که من تازه کارم و خیلی به کمک های شما نیاز دارم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند