hero2

برنامه نویسی و آهنگ سازی

برنامه نویسی و آهنگ سازی
ساخته شده در 1398/10/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من علی آزادمنش هستم و در زمینه برنامه نویسی و موسیقی فعالیت دارم ، اما بدلیل نداشتن سرمایه نمیتوانم حرفه ام را ادامه دهم و موفقیتی در این زمینه کسب کنم


چرا من در حامی باش هستم؟

من در اینجا ثبت نام کردم تا بتوانم کمی از سرمایه خود را در اینجا کسب کنم تا بتوانم کمی از وسایل مورد نیاز خود را برای کارم تهیه کنم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند