hero2

صفحه حمایت از علی شو

صفحه حمایت از علی شو
ساخته شده در 1400/5/31
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعالیتی انجام میدهم

من علی منصوری یوتیوبر سازنده ویدیو هستم و به حمایت شما نیاز دارم هر مبلغی که میخوایید به دلخواه برام دونیت کنید تا کارو قوی تر شروع کنیم💪💪


چرا من در حامی باش هستم؟

من برای ساخت ویدیو ادیت کلی زحمت میکشم و به حمایت شما نیاز دارم لطفا برام هر مبلغیکه دارید برام دونیت کنید دوستون دارم💗💗❤

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند