رهاورد فطرت ثانی من

روزنوشت های یک دانشجو

شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  شخص خاصی نیستم(:

  فقط مینویسم از تجربیات مصاحبه ام در امام صادق بگیرین تا پوست موزی که چند وقت پیش زیر تختم پیدا کردم...


  چرا من در حامی باش هستم؟

  هیچی همین طوری گفتیم جمع دوستان جمعه ما هم بیایم.

  چرایی رو از روی آثاری هنری من در نویسندگی شاید یافت(:

درحال بارگذاری صفحه...