hero2

رهاورد فطرت ثانی من

رهاورد فطرت ثانی من
ساخته شده در 1400/6/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

شخص خاصی نیستم(:

فقط مینویسم از تجربیات مصاحبه ام در امام صادق بگیرین تا پوست موزی که چند وقت پیش زیر تختم پیدا کردم...


چرا من در حامی باش هستم؟

هیچی همین طوری گفتیم جمع دوستان جمعه ما هم بیایم.

چرایی رو از روی آثاری هنری من در نویسندگی شاید یافت(:

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند