hero2

AmicoArtPodcast

AmicoArtPodcast
ساخته شده در 1399/10/05
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

اهداف

با حمایت شما، کیفیت ضبط و ادیت پادکست بیشتر خواهد شد.

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

گروه امیکو پادکست مرتبط با مسائل هنری برای شما تولید میکنه


چرا من در حامی باش هستم؟

قطعا با سرمایه درست، می‌توانیم تولید محتوای بهتری داشته باشیم و سطح کیفیت خود را ارتقا بخشیم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند