hero2

Amin.parku

Amin.parku
ساخته شده در 1400/9/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

محمد شهبازی (amin.parku) علاقه مند ب هنر گرافیتی و نقاشی حمایت شما باعث فرهنگ سازی جامع ماست از اونجایی که هنرمند هیچ درامدی نداره حمایت شما تکیه گاه و باعث پیشرفت تمامی بچه های هنر میشه تمامی حمایت شما صرف کودکان کار میشود


چرا من در حامی باش هستم؟

فقط بخاطر حمایت جمعی از کودکان کار

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند